svahovacia tvárnica

Svahovacia tvárnica
Vďaka vymývanému povrchu z troch pohľadových strán pôsobia svahy spevnené tvárnicami z našej ponuky prirodzenejším dojmom oproti typom bez povrchovej úpravy. Sklon svahu je možné upraviť predo - zadným posunutím vrstiev.
svahovacia tvárnica
Výrobok Variant Rozmery
[cm]
Hmotnosť
[kg/ks]
Povrch Cena
[€/ks
Svahovacia tvárnica 40x40x15 24 riečny kameň so sivým cementom 6,80
riečny kameň s bielym cementom 7,70
caramello s bielym cementom 7,90