smart block vyvýšený záhon

Kvetináče

Je to na betón, hovorí sa, keď je niečo isté, pevné, trvácne. A práve vyvýšené záhony sa často robia z materiálov ako drevo, plast alebo plechové výlisky, ktoré v exteriéri a v kontakte s pôdou tieto vlastnosti nemajú. Preto sme tu s našim novým systémom Smart Block, vyrobeným z pevných a odolných panelov spájaných systémom pero-drážka nerezovými kotvami. Čistý dizajn kombinujúci hladké a vymývané plochy vyzerá perfektne nielen v mestskej zeleni, ale aj vo Vašej záhrade. Smart Block s výškou pracovného stola 75 cm Vám zaručí príjemnú prácu a perfektný prehľad. Stavebnicový systém umožňuje postaviť jednotlivý samostatne stojaci segment s dĺžkou 75 cm alebo, alebo dosiahnuť v násobkoch 75 cm záhon ľubovolnej dĺžky, čo je výborné ak potrebujete rozdeliť priestor. Navyše, vďaka nerezovým svorkám je možné Smart Block opakovane skladať a rozoberať.

Pri stavbe jednotlivého segmentu potrebujete len 2 ukončovacie panely a dva bočné panely s dvojicou kotviacich prvkov, pre predĺženie záhonu potrebujete na každých ďalších 75 cm dva bočné panely s priloženými kotviacimi prvkami a jeden centrálny blok.

Postup výstavby si môžete pozrieť v krátkom videu:

Ukončovací panel

Ukončovací panel

75x75x6 cm, hmotnosť 72 kg, povrch riečny kameň so sivým cementom

35,00 EUR

Bočný panel s kotviacim prvkom

Bočný panel s kotviacim prvkom

75x75x6 cm, hmotnotť 73 kg, povrch riečny kameň so sivým cementom

45,00 EUR

Centrálny blok

Centrálny blok

75x45x12 cm, hmotnosť 77 kg, povrch hladký betón

25,00 EUR

SMART BLOCK, vyvýšený záhon s výškou pracovného stola.

Vyvýšené záhony tesané z pevných drevených trámov alebo veľkých kameňov bolí obrúbené už v stredovekých kláštorných záhradách, zvýšený záujem o tento spôsob pestovania však badať až v posledných desaťročiach. často krát sa však na ich konštrukciu používajú materiály, ako drevené dosky, plasty alebo tenkostenné plechové výlisky, ktoré v prostredí exteriéru, v kontakte s pôdou neprinášajú uspokojivú trvácnosť vyvýšených záhonov. Druhým veľkým problémom býva nedostatočná výška, pri výške 40 až 50 centimetrov je starostlivosť o rastliny ešte náročnejšia ako na nevyvýšených plochách. Stačí malý experiment: skúste si napríklad krájanie potravín tak, že si dosku na krájanie nepoložíte na stol, ale na stoličku. A to je práve ten rozdiel medzi nízko a vysoko vyvýšeným záhonom. Väčšina konštrukcii vyvýšených záhonov dodávaných výrobcami je dostupná len v určitých preddefinovaných dÍžkach, čo tiež nemusí vyhovovať pri požiadavkách ako je predelenie priestoru dlhším súvislým prvkom, alebo záhon pozdÍž oplotenia chránený pred aktívnym psom. V tejto situácii sú vo výhode doma robené vyvýšené záhony, tu však musíme počítať s pomerne veľkou časovou náročnosťou projektu a keď by sme v budúcnosti potrebovali zmenu ich polohy, bez ich deštrukcie to nie je možné.

Na tieto nedostatky sme sa zamerali pri vývoji nášho nového systému vyvýšených záhonov Smart Block, ktorý Vám predstavujeme:

Klúčové vlastnosti stavebnicového systému vyvýšených záhonov Smart Block:

  • Je vyrobený z masívnych dosiek z vysoko kvalitného vymývaného betónu, na rozdiel od plastových a drevených záhonov je bezúdržbový a trvanlivý
  • Čistý dizajn kombinuje hladké a vymývané plochy, Smart Block bude perfektne vyzerať v mestskej zeleni aj vo Vašej záhrade
  • Smart Block má výšku až 75 cm, umiestnenie rastlín vo výške pracovného stola výrazne uľahčuje a spríjemňuje Vašu prácu, už sa nikdy nebudete musieť zohýnať
  • Je ekologický, nie sú potrebné žiadne plasty na vystielanie, ani toxické nátery
  • Vďaka nerezovým svorkám je možné Smart Block opakovane skladať a rozoberať
  • Systém segmentovej konštrukcie umožňuje postaviť dÍžku od jedného bloku 75 cm do ľubovoľnej dÍžky v násobkoch 75 cm, vnútorná šírka je 75 cm, vonkajšia šírka je 87 cm
smart block vyvýšený záhon
smart block vyvýšený záhon

Príklady použitia segmentovej konštrukcie

Počet segmentov Komponenty Použitie Cena pri odbere vo výrobni
Smart Block 1
dĺžka 75 cm
výška 75 cm
Koncový panel 2 ks
Bočný panel 2 ks
Kotviaci prvok 2 ks
Veľký solitérny kvetináč 160,00 EUR
Smart Block 2
dĺžka 150 cm
výška 75 cm
Koncový panel 2 ks
Centrálny blok 1 ks
Bočný panel 4 ks
Kotviaci prvok 4 ks
Veľký pozdĺžny kvetináč, kratší záhon 275,00 EUR
Smart Block 3
dĺžka 225 cm
výška 75 cm
Koncový panel 2 ks
Centrálny blok 2 ks
Bočný panel 6 ks
Kotviaci prvok 6 ks
Dlhší vyvýšený záhon 390,00 EUR
Dlhšie záhony
Dĺžka ľubovoľná, v násobkoch 75 cm
Výška 75 cm
Koncový panel 2 ks
Centrálny blok 2 ks
Bočný panel 6 ks
Kotviaci prvok 6 ks
Na každé predĺženie trojbloku o 75 cm segment naviac 1 ks Centrálny blok, 2 ks bočných panelov a 2 ks kotviacich prvkov
Dlhé vyvýšené okrasné alebo pestovateľské záhony, predelenie priestoru Kalkulácia ceny
individuálna
Mám záujem
o ponuku