šesťhranný kvetináč

Šesťhranný kvetináč

Výrobok vznikol z požiadavky reklamnej agentúry ako nosič reklám. Svojím tvarom a masívnou konštrukciou sa však osvedčil pri vytváraní ostrovčekov zelene na peších zónach a ako parkovacia zábrana.

Kvetináč šesťhranný
Výrobok Rozmery
[cm]
Hmotnosť
[kg/ks]
Povrch Cena
[€/ks
Kvetináč šesťhranný priemer 84 / výška 44 170,0 riečny kameň so sivým cementom 120,00
riečny kameň s bielym cementom 129,00
caramello s bielym cementom 134,00