oblúkové dlaždice R1

oblukové dlaždice R1
Výrobok Variant Rozmery
[cm]
Hmotnosť
[kg/ks]
Povrch Cena
[€/ks
Oblúková dlaždica R1 - Pre priemery kruhu 360-390 cm 26,6/32,9x45x4 10,7

riečny kameň so sivým cementom

3,95
riečny kameň s bielym cementom 4,60
caramello s bielym cementom 4,95