kruhová dlaždica

Kruhová dlaždica

Ak chcete zachovať ucelený vzhľad trávnika, použite kruhové šľapáky, ktoré sa zapúšťajú do terénu tak, aby vyčnievali asi 10 mm. Je potrebné si uvedomiť, že človek pri chôdzi kladie nohy takmer na jednu os, preto neodporúčame striedavé odsúvanie šľapákov naľavo-napravo, ale kladenie v jednej línii. Dodržanie osovej vzdialenosti 72 cm zaručí príjemný vychádzkový krok.

Kruhová dlaždica
Výrobok Rozmery
[cm]
Hmotnosť
[kg/ks]
Povrch Cena
[€/ks] 
Kruhová dlaždica priemer 43 x 5 16,5 riečny kameň so sivým cementom 6,05
riečny kameň s bielym cementom 6,90
caramello s bielym cementom 7,15
Mám záujem
o ponuku