dlaždice pre nájazdové pásy 60x20x8

infolink > Dlaždice pre nájazdové pásy 60x20x8
Sú určené pre vytvorenie nájazdových pásov pre automobil  s pohodlnou šírkou 60 cm a trávnatým medzipásom. Na rozdiel od použitia malo-formátových dlaždíc nie je potrebné použitie obrubníkov, dlaždice sa jednoducho zapustia tak aby vyčnievali cca 10mm nad terén.
dlaždica pre nájazdové pásy
Výrobok Rozmery
[cm]
Hmotnosť
[kg/ks]
Spotreba
[ks/bm] 
Povrch Cena
[€/ks] 

Cena
[€/bm]

dlaždica pre nájazdové pásy 60x20x8 18 5

riečny kameň so sivým cementom

4,00 20,00
riečny kameň s bielym cementom 4,60 23,00
caramello s bielym cementom 4,75 23,75